مهدی مفیدی احمدی
صفحه اصلی وبلاگ


تذکر مهم: بازدید کننده محترم، اگر تصاویر و فرمولهای این صفحه را نمی بینید صفحه را refresh کنید.
                اگر باز هم تصاویر و فرمولهای ظاهر نشدند، لطفا این مشکل را در اینجا به بنده اطلاع دهید.
                ممنون و متشکرم. 


 1. فرض کنید {xi} دنباله ای از اعداد حقیقی ناصفر باشد که رابطه زیر، بین آنها برقرار است:

  0076

  شرط لازم و کافی برای x1 و x2 چنان بیابید که به ازای تعدادی نامتناهی از مقدارهای xn، n عددی صحیح باشد.

  منبع: کتاب حل مساله از طریق مساله - ترجمه علی ساوجی

  حل مساله: 

  با محاسبه x3 و x4 و x5 می توان رابطه زیر را حدس زد که البته با استقراء ثابت می شود:

  0077

  اگر x1 و x2 متمایز باشند، بعد از چند مرحله بالاخره اندازه مخرج از صورت بیشتر می شود و در نتیجه xعددی صحیح نخواهد بود. پس شرط لازم و کافی خواسته شده این است که x1 = x2. 2. فرض کنید برای همه اعداد a, b, c, d که d≥c≥b≥a≥0، نامساوی

  0078

  برقرار باشد. بزرگترین مقدار ممکن K را بیابید. منبع
  حل مساله:

  برای a = 0, b = c = d = t > 0  نامساوی به صورت 9t2≥ Kt2 در می آید و لذا K ≤ 9.  حال رابطه زیر را اثبات می کنیم تا ثابت شود که  K=9.
  (a + b + c + d)2 > 9bc

  (1)

  چون d ≥ b و d ≥ c  پس می توان نوشت:

              b + c  3

  و در نتیجه

            9

  چون b + c)2 ≥ 4bc)، رابطه (۱)  به دست می آید.


 3. فرض کنید x عددی ناصفر باشد و 0206. عبارات زیر را بر حسب a به دست آورید:

  0207


  مهدی مفیدی احمدی

  حل مساله:

  تنها کافیست برای هر k ی طبیعی و با استقراء ثابت کنید که:

  0208

  (25/4/1385)


 4. ثابت کنید اگر ۵ نقطه در درون یا روی مربعی به ضلع ۱ واقع باشند، در میان این نقطه ها، حداقل دو نقطه وجود دارد که فاصله آنها کمتر یا مساوی 0406 است.
  منبع: پانصد مساله پیکارجو - ترجمه مهران اخباریفر

  حل مساله:

  مربع را به چهار مربع مساوی تقسیم کنید. بنابر اصل لانه کبوتری یکی از این چهار مربع، دست کم شامل دو نقطه از این ۵ نقطه است و فاصله این دو نقطه بیشتر از قطر این مربع یعنی 0406 نیست.
  ۱۴/۶/۱۳۸۵


 5. ثابت کنید از بین هفت عدد طبیعی متمایز که از ۱۲۷ کمتر هستند، می توان دو عدد یافت که در نابرابریهای 0407 صدق می کنند.
  منبع: پانصد مساله پیکارجو - ترجمه مهران اخباریفر

  حل مساله:

  اعداد ۱ تا ۱۲۶ را به شش مجموعه طوری تقسیم کنید که در هر مجموعه بزرگترین عدد، دو برابر کوچکترین عدد آن باشد. لذا مجموعه های زیر را داریم:

  {1,2}، {3،4،5،6}، {14،...،7}، {30،...،15}، {62،...،31}، {126،...،63}.
   

  حال اصل لانه کبوتری نتیجه را به دست می دهد.

  15/7/1385

 6.  فرض کنید 1=x+y+z که y، x و z اعداد حقیقی نامنفی هستند. ثابت کنید:


  منبع: المپیاد بین المللی ریاضی سال 1983

  حل مساله:

  براي ديدن حل کامل مساله به لينك زير مراجعه كنيد:

  http://mahdymofidyahmedy.googlepages.com/w15.gif

  ۱۵/۷/۱۳۸۵
 7.   فرض کنید:


  با استفاده از نامساوی زیر


  و به وسیله استقراء ثابت کنید:

  حل مساله:

   اگر n=1 مطلب بدیهی است. حال با استفاده از فرض استقراء و نیز نامساوی ذکر شده می توان نوشت:


  ۶/۱۰/۱۳۸۵ 8.  فرض کنید:


  ثابت کنید:


 9. فرض کنید:


  ثابت کنید:


   حل مساله:

  از دوست عزیزم آقای حسین پوران که در اتاق ریاضیات مساله را به روش زیبایی حل کردند، متشکرم. بنده راه حل دیگری براساس نامساوی هندسی-حسابی در نظر داشتم؛ اما روش ایشان زیباتر و کوتاه تر است. برای دیدن راه حل ایشان به لینک زیر مراجعه کنید:

  http://img2.freeimagehosting.net/image.php?1e9cb2fbdc.jpg


  ۷/۱۰/۱۳۸۵
 10. مجموعه ی دلخواه 10 عضوی از اعداد طبیعی کوچکتر از 100 را در نظر بگیرید. ثابت کنید که می توان دو زیر مجموعه ی ناتهی مجزا ( یعنی با اشتراک تهی) از این مجموعه چنان یافت که مجموع اعضای یکی با مجموع اعضای دیگری برابر باشد.

  حل مساله:

  از mir@ که در اتاق ریاضیات مساله را حل کردند، تشکر می کنم. برای دیدن راه حل ایشان به اینجا مراجعه فرمایید.

  ۱۸/۵/۱۳۸۶
 11.  فرض کنید b ،a و c اعداد حقیقی نامنفی باشند که کمتر یا مساوی 1 نیز هستند. ثابت کنید:

  حل مساله:

  از silentcloud که در اتاق ریاضیات مساله را حل کردند، تشکر می کنم. توجه کنید که اگر c=1 ، نامساوی واضح است. حال فرض کنید عدد c مخالف 1 باشد. ادامه راه حل را در لینک زیر مطالعه فرمایید که آنرا silentcloud ارسال کرده اند:

  http://mahdymofidyahmedy.googlepages.com/s5.gif

  ۱۵/۶/۱۳۸۶
 12. A را مجموعه اعداد طبیعی 1 تا 1000 فرض کنید. اگر n عضوی از A باشد، ثابت کنید که لگاریتم n در پایه 10عددی گویاست اگر و فقط اگر n یکی از اعداد 1، 10، 100 و 1000 باشد.

  حل مساله:

   مجموعه A را به سه قسمت افراز کنید:

  الف) اعداد 1، 10، 100 و 1000؛

  ب) اعدادی که در تجزیه آنها فقط 2 یا 5 یا هر دو ظاهر می شود اما 10، 100 و 1000 نیستند،

  ج) اعدادی که بر یک عدد اول فرد غیر از 5 بخشپذیرند.

  با کمی دقت و با کمک برهان خلف می توان ثابت کرد که لگاریتم اعداد قسمت (ب) و قسمت (ج) ، گویا نیستند که با این کار، حل مساله کامل می شود.


  ۱۴/۹/۱۳۸۶

 13.  

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم تیر ۱۳۸۵ساعت ۱۸:۳۴ بعد از ظهر  توسط مهدی مفیدی احمدی